Kosten indienen

KOSTEN INDIENEN TANDVERZEKERING

dkv smile

Gelieve het formulier 'Attest van gepresteerde tandzorg' (S152 N) enkel te gebruiken voor de terugbetaling van medische kosten (tandzorg, tandprotheses, orthodontie,…) gemaakt buiten een ziekenhuisverblijf.  Dit formulier kan eveneens in het buitenland gebruikt worden. Vergeet niet uw polisnummer van de tandverzekering te vermelden op deze documenten. Dit nummer is noodzakelijk voor  de behandeling van uw dossier.

  • U vraagt aan de zorgverstrekker (vb. tandarts, stomatoloog, tandtechnicus) om dit formulier in te vullen op het ogenblik dat de prestatie verstrekt wordt. De rubriek voorbehouden aan de verzekerde mag uiteraard door u, in de hoedanigheid van verzekerde persoon, zelf ingevuld worden. 
  • Daarna stuurt u dit formulier vervolledigd naar DKV terug. 
  • De officiële attesten van verstrekte hulp kunnen rechtstreeks bij uw ziekenfonds worden ingediend om terugbetaling te verkrijgen. Indien het formulier S 152 N vergezeld is van de overzichtstaat van uw ziekenfonds (en eventueel van de afrekening van een aanvullende verzekering), zal dit de terugbetaling versnellen. 
  • Gelieve de nota’s in te dienen, ten laatste binnen een termijn van 3 jaar te rekenen vanaf hun uitgifte en zo mogelijk 1 keer per maand.

Wat moet u doen?

Let op!

Voor tandprotheses, tandmateriaal (inclusief bruggen, kronen en implantaten) en orthodontische behandelingen, dient een behandelingsplan voorafgaandelijk door DKV goedgekeurd te worden.


Indien u een dergelijke behandeling overweegt, verzoeken wij u bijgevolg direct  DKV in te lichten.


DKV zal u op de hoogte houden van de stappen die u verder dient te ondernemen. Het daartoe bestemde formulier is kan u opvragen of hieronder downloaden.

Documenten DKV

tandverzekering dkv

Tandenverzekering info@tandenverzekering.be  © by RVL - Verzekeringen bvba - Achttiende Oogstwal 1 bus 1 - 3700 Tongeren - tussenpersoon DKV © All Rights Reserved - kbo 0831321870 - fsma 107966a