Veel gestelde vragen?

Veelgestelde vragen?

Wat kost DKV SMILE?

De eerste premie wordt bepaald door de instapleeftijd van elke te verzekeren persoon. Die wordt berekend door het geboortejaar af te trekken van het lopende jaar.

 

Tijdens de duur van het contract wordt de premie aangepast per leeftijdscategorie van 5 jaar, op de hoofdvervaldag van het contract.

 

Instappen kan tot en met 69 jaar.

Maandpremies in euro, inclusief taks (9,25%)

Maandelijkse of driemaandelijkse betaling: +3% (zesmaandelijks: +2%)

Premies op 01.01.2019

 

 

Leeftijd    Premie (in euro)

 

0-4          0,00 (gratis)

5 - 9        6 ,28

10 - 14    6,85

15 - 19    7,42

20 - 24    7,92

25 - 29    8,70

30 - 34    9,47

35 - 39    10.09

40 - 44    10,85

45 - 49    12,48

50 - 54    14,36

55 - 59    16.02

60 - 64    17,67

65 - 69    18,93

 

Tijdens de duur van het verzekeringscontract wordt de premie op de jaarlijkse vervaldatum aangepast in functie van

de op deze datum bereikte leeftijdscategorie en aan het op deze datum vigerende tarief voor deze leeftijdscategorie.

 

Bovendien kan eveneens besloten worden tot een aanpassing van de premie, na de afsluiting van het contract, op

basis van de evolutie van de consumptieprijsindex of van de specifieke medische indexen of op basis van een

beslissing van de toezichthoudende overheden.

Hoe kan ik DKV SMILE afsluiten?

Je kan DKV SMILE afsluiten  via deze site.


Je dient enkel maar je persoonsgegevens op te geven en 4 eenvoudige vragen over je gebit te beantwoorden.


Opgelet, indien bij jou meer dan drie tanden ontbreken is het niet mogelijk om een DKV SMILE Tandverzekering af te sluiten. Wil je in dat geval toch een dekking op maat? Dan kan ons Plan Tandzorg een alternatief zijn. Neem hiervoor contact  met onze  adviseur 012/237.236 of  via mail


tandverzekering

Hoeveel krijg ik terugbetaald?


We betalen 80%* van je kosten voor tandzorg terug bovenop de tussenkomst van de Belgische wettelijke ziekte-verzekering. Ook als deze niet zou tussenkomen, krijg je nog steeds 80% van de kosten terugbetaald.


In het eerste verzekeringsjaar: Conserverende behandelingen tot een maximum van 300 euro.


In het tweede verzekeringsjaar:

Conserverende, orthodontische, parodontale en prothetische behandelingen (tandimplantaten, kroon- en brugwerk, inlay, onlay, … ) tot maximum 700 euro samen, met een beperking tot 250 euro voor ortho-dontische behandelingen en tot 250 euro voor parodontale behandelingen.**


In het derde verzekeringsjaar:

Conserverende, orthodontische, parodontale en prothetische behandelingen tot maximum 1.200 euro samen, met een beperking tot 500 euro voor orthodontische behandelingen en tot 500 euro voor parodontale behandelingen.**


Vanaf het vierde verzekeringsjaar:

Conserverende, orthodontische, parodontale en prothetische behandelingen tot maximum 1.500 euro samen, met een beperking tot 750 euro voor orthodontische behandelingen en tot 750 euro voor parodontale behandelingen.**


*Goed verzekerd betekent niet dat je je gebit niet moet verzorgen. Vanaf het moment van je onderschrijving van DKV SMILE verwachten we dat je minstens één keer per jaar naar de tandarts gaat. Wanneer je in het voorgaande verzekeringsjaar niet naar de tandarts bent geweest, dan zullen we de kosten van tandzorg slechts voor 50% terugbetalen na tussenkomst van het ziekenfonds, in plaats van 80%.


**Voor orthodontische en parodontale behandelingen geldt er telkens een maximum van 1.500 euro per verzekerde persoon voor de ganse duur van het contract.


Wat betalen we terug?


Vanaf de eerste dag:

Conservatieve zorgen


Al na 12 maanden:

Parodontale zorgen (ontstoken tandvlees, afbraak van het kaakbot, loszittende tanden)

Orthodontie (beugels, blokjes)

Tandprotheses (kroon, brug, implantaat)

je tanden verzekerd
verzekering tanden

Hoeveel betalen we terug?


80% van je kosten voor tandzorg na tussenkomst van je ziekenfonds.

Veelgestelde vragen?


Wat kost DKV SMILE?


Hoe kan ik DKV SMILE afsluiten?


Hoeveel krijg ik terugbetaald?

tandartsverzekering
dkv smile
facebook dkv smile

Tandenverzekering

 info@tandenverzekering.be  © by RVL - Verzekeringen bvba - Achttiende Oogstwal 1 bus 1 - 3700 Tongeren - tussenpersoon DKV © All Rights Reserved  kbo 0831321870 - fsma 107966a