Veel gestelde vragen 2

Kosten tandzorgen echt zo duur?

Volgens de cijfers van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) werd er in 2013 in totaal 1.500 miljoen euro uitgegeven aan tandheelkundige zorgen in België, waarvan slechts 57% ten laste werd genomen door de overheid.


De rest moet dus door de patiënt zelf betaald worden, wetende dat implantaten, kroon- en brugwerk zo goed als nooit worden terugbetaald door de sociale zekerheid. Slechts 5% van de bevolking beschikt over een aanvullende tandenverzekering.


Veel mensen aarzelen dan ook wanneer ze voor onvoorziene kosten voor tandzorg komen te staan.


Een paar voorbeelden?


Karen, 40 jaar, gaat naar de tandarts voor een probleem met een kies. De tandarts stelt vast dat er maar één oplossing is: de tand moet getrokken worden. Karen moet vervolgens kiezen hoe die tand gaat vervangen worden: een skeletprothese (ongeveer 900 euro), een vaste brug met drie kronen (ongeveer 1.950 euro) of een kroon met implantaat (ongeveer 1.850 euro). En jammer genoeg komt het ziekenfonds helemaal niet tussen in deze kosten!


Jonas, 12 jaar, is een flinke vent maar durft niet te lachen omdat zijn tanden niet mooi recht staan. De orthodontist weet raad en zal ze op een paar maanden terug mooi op hun plaats krijgen, maar de kosten zijn niet van de poes. De hele behandeling met blokjes gaat ongeveer 2.200 euro kosten, waarbij de tussenkomst van het ziekenfonds zich beperkt tot de helft van de kostprijs, zijnde 1.100 euro.


Ik heb een slecht gebit. Kan dat nog verzekerd worden?

DKV SMILE is ontworpen voor mensen met een gezond gebit en maximaal drie ontbrekende tanden (melktanden en wijsheidstanden tellen uiteraard niet mee).


Wanneer je verschillende personen uit hetzelfde gezin inschrijft, waarbij er bij een of meerdere personen meer dan 3 tanden ontbreken, dan wordt de polis enkel opgestart voor de personen bij wie er minder dan drie tanden ontbreken.


DKV heeft ook tandzorg-verzekeringen op maat. Om daarbij het risico goed te kunnen bepalen, is er in dat geval een uitgebreid tandheelkundig onderzoek nodig. Gelieve contact te nemen met de specialist op onderstaand nummer 012/237.236.Wat zijn parodontale, orthodontische en prothetische behandelingen?


Conserverende behandelingen

Conserverende zorgen gaan over mondonderzoek, het verwijderen van tandplak, het vullen van gaatjes, …


Parodontale zorg

Parodontale zorgen behandelen problemen met ontstoken tandvlees, afbraak van het kaakbot, loszittende tanden, … DKV SMILE verzekert parodontologie tot en met 65 jaar.


Orthodontie

Orthodontie gaat over beugels, blokjes en andere behandelingen die nodig zijn om de positie van de tanden te verbeteren. DKV SMILE verzekert orthodontie tot en met 40 jaar.


Tandprotheses

Tandprotheses worden geplaatst wanneer een of meerdere tanden hersteld of vervangen moeten worden. Dit kan met een kroon, een brug, een implantaat, een uitneembare (volledige of gedeeltelijke) prothese.tandverzekering dkv

Wat betalen we terug?

Vanaf de eerste dag:

Conservatieve zorgen


Al na 12 maanden:

Parodontale zorgen (ontstoken tandvlees, afbraak van het kaakbot, loszittende tanden)

Orthodontie (beugels, blokjes)

Tandprotheses (kroon, brug, implantaat)

Hoeveel betalen we terug?

80% van je kosten voor tandzorg na tussenkomst van je ziekenfonds.

facebook dkv smile

Tandenverzekering

 info@tandenverzekering.be  © by RVL - Verzekeringen bvba - Achttiende Oogstwal 1 bus 1 - 3700 Tongeren - tussenpersoon DKV © All Rights Reserved  kbo 0831321870 - fsma 107966a