Veel gestelde vragen 3

Veelgestelde vragen?

Hoe ga ik tewerk wanneer ik tandzorg nodig heb?

Welke zorgen heb je nodig?


•Voor conserverende en preventieve behandelingen mag je gewoon naar je tandarts gaan en vervolgens de rekening naar DKV sturen, na eventuele tussenkomst van je ziekenfonds.


•Voor orthodontische, parodontale en prothetische behandelingen moet je eerst aan je tandarts vragen om een bestek op te maken, dat je vervolgens naar DKV stuurt. Wij antwoorden je dan zo snel mogelijk


Komt je ziekenfonds tussen?


•Indien je een “getuigschrift voor verstrekte hulp” krijgt (groene briefje), dan bezorg je dit eerst aan je ziekenfonds. Na terugbetaling door het ziekenfonds bezorg je de afrekening aan DKV die dan tussenkomt in het saldo.

•Indien er geen tussenkomst is van het ziekenfonds zal je tandarts je een factuur bezorgen, die je rechtstreeks naar DKV mag sturen.


Zorg er voor dat je in al je communicatie met DKV duidelijk je polisnummer vermeldt.


Kan ik met DKV SMILE ook in het buitenland terecht?

DKV SMILE dekt enkel maar kosten voor tandzorg in België.


Wie is verzekerbaar?

•een vaste woon- en verblijfplaats in België hebben.


•aangesloten zijn bij en de voordelen van de Belgische sociale zekerheid genieten.


•maximaal 69 jaar zijn op het moment van toetreding.


•beantwoorden aan de medische voorwaarden voor aanvaarding (slechts 4 eenvoudige vragen, geen bezoek aan de tandarts nodig).


•een gebit hebben waar maximum 3 tanden ontbreken.


Hoe lang kan ik verzekerd blijven?

DKV SMILE voorziet een levenslange dekking. DKV kan je polis niet opzeggen, behalve in de gevallen zoals die voorzien zijn door de wet. Als klant kan je je verzekeringspolis jaarlijks opzeggen.

tandzorgververzekering

Waarom worden behandelingen uit het verleden uitgesloten?

De verplichte verzekering waarbij je aangesloten bent dankzij de sociale zekerheid komt tussen voor iedereen, ongeacht de toestand van je gebit. Het is dan ook logisch dat de sociale zekerheid lang niet alle kosten kan dekken.


Daarom bestaan er ook aanvullende private ziektekostenverzekeringen. Deze vertrekken vanuit een andere principe. Ze zijn niet bedoeld om bestaande gezondheidsproblemen terug te betalen, maar wel om een risico af te dekken, met andere woorden een onzekere gebeurtenis in de toekomst.


Zo is een brandend huis ook niet verzekerbaar. De brandverzekering moet worden afgesloten vóór er brand ontstaat. Hetzelfde geldt voor een tandzorgverzekering.


Daarom worden orthodontische, parodontale en prothetische behandelingen uit het verleden, die momenteel lopen of voorzien zijn, uitgesloten.


Welke tandheelkundige behandelingen worden niet gedekt?


Volgende behandelingen worden niet door DKV SMILE vergoed:


•orthodontische behandelingen, uitgevoerd na de leeftijd van 40 jaar.


•parodontale behandelingen, uitgevoerd na de leeftijd van 65 jaar.


•esthetische behandelingen zoals bleaching (het witter maken van de tanden), het aanbrengen van facetten, …


•osteotomieën van de boven- en onderkaak (verplaatsing van de kaakbeenderen).Wat betalen we terug?

Vanaf de eerste dag:

Conservatieve zorgen


Al na 12 maanden:

Parodontale zorgen (ontstoken tandvlees, afbraak van het kaakbot, loszittende tanden)

Orthodontie (beugels, blokjes)

Tandprotheses (kroon, brug, implantaat)

Hoeveel betalen we terug?

80% van je kosten voor tandzorg na tussenkomst van je ziekenfonds.

Veelgestelde vragen?

Wat kost DKV SMILE?

Hoe kan ik DKV SMILE afsluiten?

Hoeveel krijg ik terugbetaald?

Precontractuele informatie

Algemene Verzekeringsvoorwaarden

Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden

Verkoop op afstand

Infofiche

Segmentatiecriteria

Belangenconflictenbeleid

Privacybeleid

Talen waarin DKV met u communiceert

Methodes van communicatie

Administratieve kosten

SEPA-domiciliëring

Andere informatie opvragen

tandzorgverzekering
facebook dkv smile

Tandenverzekering

 info@tandenverzekering.be  © by RVL - Verzekeringen bvba - Achttiende Oogstwal 1 bus 1 - 3700 Tongeren - tussenpersoon DKV © All Rights Reserved  kbo 0831321870 - fsma 107966a